Pavouk logo

Modulární audio D/A převodník

Po předchozích zkušenostech se stavbou D/A převodníků jsem se rozhodl postavit modulární řešení, kde je oddělen S/PDIF dekodér od vlastního D/A převodníku. To umožní vyzkoušet několik typů převodníků, bez nutnosti měnit S/PDIF dekodér. Případně je možné postavit S/PDIF dekodér s jiným obvodem např. CS8416, nebo postavit USB D/A převodník. Jako rozhraní mezi dekodérem a D/A převodníkem slouží standardní sběrnice I2S doplněná o signál Master clock potřebný pro provoz převodníků s převzorkováním a také napájení +5V pro případnou doplňkovou TTL logiku. Moduly dekodéru i převodníku obsahují také napájecí obvody. Je možné je zapojit na oddělená vinutí síťového transformátoru. Pokud chceme převodník připojit pouze přes USB a signál S/PDIF nás nezajímá, můžeme použít USB zvukovku přímo s I2S výstupem a tu galvanicky oddělit od D/A převodníku z důvodu zamezení vzniku potencionální zemní smyčky a rušení.

Menu

Collage

Blokový diagram

Blokový diagram

Blokový diagram ve formátu DIA