Pavouk logo

D/A převodník s TDA1543

převodník

Menu

Úvod

Jako nejjednodušší variantu D/A převodníku jsem použil osvědčený levný obvod TDA1543A, který je pro mě snadno dostupný. Jeho parametry nejsou papírově nic extra, ale umožňuje provoz bez převzorkování a jeho zvuk je překvapivě dobrý. Lze ho ještě vylepšit paralelním zapojením více kusů těchto obvodů, což jsem provedl na dalším plošném spoji 10xTDA1543. Převodník má spotřebu kolem 50mA a při napájecím napětí 8V ho je nutné chladit, aby neshořel. Výhoda převodníků bez převzorkování (NOS - non over sampling) je teoreticky ve věrnějším zvuku, protože při převzorkování dochází k přidání zvukových složek, které v původním signálu vůbec nebyly. Převodník bez filtru také spoléhá na to, že k vyfiltrování vzorkovací frekvence dojde dále ve zvukovém řetězci. Nejčastěji v reproduktorech a lidském uchu.

Popis zapojení

V napájecí části je za usměrňovačem, vyhlazovacím kondenzátorem a blokovacími kondenzátory zapojen osvědčený stabilizátor LM317, který má pomocí R1 a R2 nastaveno výstupní napětí přibližně na 8V. Napájení převodníku vede ještě přes tlumivku, která teoreticky sníží VF rušení pronikající po napájecích cestách.

Převodník má proudové výstupy, které se převedou na napěťové pomocí rezistorů R4 a R5. Používá se také zapojení s operačními zesilovači kombinované ještě s dolnofrekvenčním filtrem, které ovšem zapojení komplikuje a může vnášet do zvuku zkreslení. Filtr, který slouží k odstranění vzorkovací frekvence bohužel způsobuje zkreslení zvuku na vysokých frekvencích. Zvuk je pak více plochý. Protože převodník nemá symetrické napájení, je nutné na výstupech do série zapojit kondenzátory. Je vhodné použít co nejkvalitnější kondenzátory o slušné kapacitě. Není vhodné použít elektrolytické kondenzátory. Já jsem použil fóliové o kapacitě 10uF, které se zapojí mezi výstupy a výstupní konektor. Jsou pak umístěné mimo plošný spoj a nejsou ani zakresleny ve schématu. Výstup by neměl být příliš zatěžován a měl by být zapojen na vstup předzesilovače, případně koncového zesilovače se vstupní impedancí alespoň 10 kiloohmů.

Převodník je možné napájet z vlastního vinutí síťového transformátoru, aby se neovlivňoval S/PDIF dekodér navzájem s převodníkem díky měnícímu se odběru. Destičku lze použít i pro stavbu komínku, kde na sebe poskládáme více obvodů TDA1543 proložených chladícími plíšky. Pak je nutné změnit hodnoty R3, R4 a R5, kde při použití 10 ks obvodů zvolíme hodnotu rezistorů 10x nižší, čili 150R, 220R a 220R. LM317 bude pak potřebovat chladič a transformátor bude muset být dimenzován na odběr proudu 0.5A.

Schéma zapojení

Schéma zapojení D/A převodníku s TDA1543 schéma ve formátu Eagle 5

Osazování

Plošný spoj osazujeme od nejmenších součástek po největší. Začneme SMD součástkami a následně součástkami s normálními vývody. Na převodník je nutné uchytit malý chladič, jinak hrozí při přehřátí jeho spálení (vlastní zkušenost). I2S konektor je možné osadit buď jumper lištou s piny, nebo dutinkami podle toho, jak budeme chtít převodník mechanicky připevnit k S/PDIF dekodéru. Já jsem použil na obou stranách piny a pro spojení desek jsem spájel dohromady dvě řady 6 pinových dutinek.

Osazovací plán

Osazovací plán D/A převodníku s TDA1543

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako jednostranný. To nám umožní jeho výrobu v amatérských podmínkách. SMD součástky jsou umístěny ze spodní strany, součástky s vývody a konektory z horní strany. Dále tam jsou otvory na možnost zafixování chladiče a přišroubování celé destičky.

Plošný spoj D/A převodníku s TDA1543 formát PDF formát Eagle5

Nastavení

Nastavení se provádí jumpery na destičce S/PDIF dekodéru. Obvod TDA1543 používá datový formát I2S. Obvod TDA1543A používá formát 24-bit right-justified.

Fotografie

Pohled zhora Pohled ze spodu

Součástky

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
R1 1k2 SMD1206 1ks
R2 220R SMD1206 1ks
R3 1k5 1ks
R4-R5 2k2 2ks
C1 4700uF/25V elektrolyt 1ks
C2-C3 47uF/10V SMD tantal velikost C 2ks
C4-C5 10uF/10V SMD tantal velikost B 2ks
C6-C10 100nF SMD1206 keramika 5ks
Cext 10uF fóliový 2ks
IC1 LM317T 1ks
IC2 TDA1543(A) 1ks
J1 Molex 3pin 1ks
L1 47uH axial 1ks
D1 Dioda 1N4007SMD MELF 1ks
B1 Diodový můstek 1.5A/100V 1ks
SV1 Jumper lišta 6 pinů 1ks
X1 Svorkovnice AK300/2 1ks

Odkazy

Závěr

Zapojení tohoto převodníku je velice jednoduché a při pečlivé práci a správném nastavení S/PDIF dekodéru by mělo fungovat na první zapnutí. Nesmíme zapomenout zapojit výstupy přes kondenzátory Cext. Tento převodník jsem postavil jako nejjednodušší variantu k ověření funkčnosti S/PDIF dekodéru a jeho zvuk je překvapivě dobrý.

Aktualizace