Pavouk logo

Deska transformátoru Talema 10VA

Talema 10VA

Menu

Úvod

Desky převodníku obsahují zdrojovou část. Stačí připojit pouze síťový transformátor. Zde nabízím desku určenou pro toroidní transformátor Talema 10VA, který má vývody do plošného spoje a má velmi nízké vyzařování elektromagnetického pole do okolí. Deska dále obsahuje sadu pojistek, vypínač a svorkovnice.

Popis zapojení

Zapojení obsahuje svorkovnici X1 pro připojení síťového kabelu. Napětí je dále vedeno přes vypínač S1 a pojistku F3 do primárního vinutí síťového transformátoru TR1 od firmy Talema o výkonu 10VA. Z transformátoru jsou dvě sekundární vinutí vedena přes pojistky F1 a F2 na výstupní svorkovnice X2 až X4. Výstupní vinutí S1 určené pro kladnou napájecí větev je zdvojené, aby bylo možné připojit zároveň převodník i S/PDIF dekodér.

Schéma zapojení

Schéma zapojení schéma ve formátu Eagle 6

Osazování

Nejdříve osadíme vypínač. Můžeme místo něj také osadit dvou pinový konektor a vyvést drát k vypínači umístěnému na skříňce. Dále osadíme pojistky a následně svorkovnice, které předtím zasuneme do sebe. Nakonec osadíme transformátor.

Osazovací plán

Osazovací plán

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako jednostranný s dostatečně širokými spoji. To nám umožní jeho snadnou výrobu v amatérských podmínkách. Já si ho nechal vyrobit u firmy Kohout Spoj.

Plošný spoj formát PDF formát Eagle6

Fotografie

Pohled zhora

Součástky

Kromě transformátoru jsou součástky běžně dostupné. Pojistky jsou ve variantě do plošného spoje. Lze k nim koupit také patici. Jejich hodnota by měla být nižší než maximální povolené zatížení sekundárního vinutí, aby se při zkratu bezpečně přerušila. Transformátor 2x7V vyhoví pro převodník s AD1865. Pro převodníky, které mají 12V stabilizátory, např. s PCM1794A koupíme trafo 2x15V a pro převodníky s 8V napájením použijeme raději transformátor se sekundárními napětími 2x12V. Informaci o požadovaném napájení je třeba prostudovat na stránce konkrétního převodníku.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
F1, F2 Pojistka radiální T630mA (pro 2x7V) do PCB 2ks
F3 Pojistka radiální T80mA do PCB 1ks
S1 Přepínač P-KNX125 1ks
TR1 Síťový transformátor 2x7V (2x12V, 2x15V) Talema 10VA 1ks
X1-X4 Svorkovnice AK300/2 4ks

Odkazy

Závěr

Deska je jednoduchá, nic nejde dát obráceně, takže by měla pracovat na první zapojení. Je potřeba dát velký pozor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, protože se na desce vyskytuje síťové napětí! I když toroidní transformátor vyzařuje elektromagnetické pole daleko méně, než EI transformátor, bude stejně lepší nedávat ho do přímé blízkosti převodníku kvůli případnému rušení.

Aktualizace

-