Pavouk logo

Deska transformátoru EI30

Menu

Úvod

Každá deska převodníku, případně dekodéru obsahuje zdrojovou část. Jediná věc, která chybí je síťový transformátor. Je možné použít např. toroidní transformátor s vypínačem a pojistkovým pouzdrem uméstěným na obalu. Zde nabízím jednu z variant, kde je použitý malý EI transformátor do plošných spojů umístěný na desce a u něj jsou také pojistky na primární a sekundární straně, síťový vypínač a svorkovnice.

Popis zapojení

Zapojení obsahuje svorkovnici X1 pro připojení síťového kabelu. Napětí je dále vedeno přes vypínač S1 a pojistku F3 do primárního vinutí síťového transformátoru TR1 velikosti EI30. Z transformátoru jsou dvě sekundární vinutí vedena přes pojistky F1 a F2 na výstupní svorkovnice X2 až X4. Výstupní vinutí S1 určené pro kladnou napájecí větev je zdvojené, aby bylo možné připojit zároveň převodník i S/PDIF dekodér.

Schéma zapojení

Schéma zapojení schéma ve formátu Eagle 6

Osazování

Nejdříve osadíme vypínač. Můžeme místo něj také osadit dvou pinový konektor a vyvést drát k vypínači umístěnému na skříňce. Dále osadíme pojistky a následně svorkovnice, které předtím zasuneme do sebe. Nakonec osadíme transformátor.

Osazovací plán

Osazovací plán

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako jednostranný s dostatečně širokými spoji. To nám umožní jeho snadnou výrobu v amatérských podmínkách. Já si ho nechal vyrobit u firmy Kohout Spoj.

Plošný spoj formát PDF formát Eagle6

Součástky

Součástky jsou běžně dostupné. Pojistky jsou ve variantě do plošného spoje. je možné k nim koupit také patici. Jejich hodnota odpovídá použitému transformátoru a předpokládanému odběru. V případě použití převodníku s obvodem TDA1543 budou proudové nároky mnohem vyšší kolem 500mA a bude tedy nutné zvolit pojistky a transformátor s odpovídající hodnotou. Transformátor typu EI30-2 vyrábí mnoho výrobců. Já koupil trafo od firmy HAHN se sekundárními napětími 2x9V, což je vyhovující pro převodník s AD1865. Pro převodníky, které mají 12V stabilizátory, např. s PCM1794A koupíme trafo 2x15V a pro převodníky s 8V napájením použijeme raději transformátor se sekundárními napětími 2x12V. Informaci o požadovaném napájení je třeba prostudovat na stránce konkrétního převodníku.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
F1, F2 Pojistka radiální T100mA do PCB 2ks
F3 Pojistka radiální T50mA do PCB 1ks
S1 Přepínač P-KNX125 1ks
TR1 Síťový transformátor 2x9V (2x12V, 2x15V) EI30-2 1ks
X1-X4 Svorkovnice AK300/2 4ks

Odkazy

Závěr

Na desce zdroje není pravděpodobně nic záludného, takže pracovala na první zapnutí. Je potřeba si dát pozor, že na desce se vyskytuje síťové napětí. Je vhodné umístit ji v krabičce co nejdále od analogové výstupní části převodníku, aby nedošlo k naindukování magnetického pole transformátoru do výstupní části projevující se brumem.

Aktualizace

-