Pavouk logo

D/A převodník s 10x TDA1543

převodník

Menu

Úvod

Převodník s obvodem TDA1543 mi fungoval bez problémů. Jeho parametry nejsou nijak zázračné, ale někteří lidé na internetu zjistili, že pokud se jich zapojí více paralelně, tak se zlepší parametry výstupu. Zapojení je tedy shodné s D/A převodníkem s jedním obvodem TDA1543.

Popis zapojení

V napájecí části je za usměrňovačem, vyhlazovacím kondenzátorem a blokovacími kondenzátory zapojen osvědčený stabilizátor LM317, který má pomocí R1 a R2 nastaveno výstupní napětí přibližně na 8V. Napájení převodníku vede ještě přes tlumivku, která teoreticky sníží VF rušení pronikající po napájecích cestách.

Převodníky mají proudové výstupy, které se převedou na napěťové pomocí rezistorů R4 a R5. Používá se také zapojení s operačními zesilovači kombinované ještě s dolnofrekvenčním filtrem, které ovšem zapojení komplikuje a může vnášet do zvuku zkreslení. Filtr, který slouží k odstranění vzorkovací frekvence bohužel způsobuje zkreslení zvuku na vysokých frekvencích. Zvuk je pak více plochý. Protože převodník nemá symetrické napájení, je nutné na výstupech do série zapojit kondenzátory. Je vhodné použít co nejkvalitnější kondenzátory o slušné kapacitě. Není vhodné použít elektrolytické kondenzátory. Já jsem použil fóliové o kapacitě 10uF, které se zapojí mezi výstupy a výstupní konektor. Jsou pak umístěné mimo plošný spoj a nejsou ani zakresleny ve schématu. Výstup by neměl být příliš zatěžován a měl by být zapojen na vstup předzesilovače, případně koncového zesilovače se vstupní impedancí alespoň 10 kiloohmů.

Převodník je možné napájet z vlastního vinutí síťového transformátoru, aby se neovlivňoval S/PDIF dekodér navzájem s převodníkem díky měnícímu se odběru. Stabilizátor a převodníky je nutné chladit! Transformátor bude muset být dimenzován na odběr proudu 0.5A.

Schéma zapojení

Schéma zapojení D/A převodníku s 10x TDA1543 schéma ve formátu Eagle 5

Osazování

Plošný spoj osazujeme od nejmenších součástek po největší. Začneme SMD součástkami a následně součástkami s normálními vývody. Na převodníky je nutné uchytit chladič, jinak hrozí při přehřátí jejich spálení (vlastní zkušenost). Chladič jsem připevnil pomocí pružinek zaháknutých za zahnuté piny připájené do připravených montážních otvorů v desce. I2S konektor je možné osadit buď jumper lištou s piny, nebo dutinkami podle toho, jak budeme chtít převodník mechanicky připevnit k S/PDIF dekodéru. Já jsem použil na obou stranách piny a pro spojení desek jsem spájel dohromady dvě řady 6 pinových dutinek.

Osazovací plán

Osazovací plán D/A převodníku s 10x TDA1543

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako jednostranný s jednou drátovou propojkou. To nám umožní jeho výrobu v amatérských podmínkách. SMD součástky jsou umístěny ze spodní strany, součástky s vývody a konektory z horní strany. Dále tam jsou otvory na možnost zafixování chladiče a přišroubování celé destičky.

Plošný spoj D/A převodníku s 10x TDA1543 formát PDF formát Eagle5

Nastavení

Nastavení se provádí jumpery na destičce S/PDIF dekodéru. Obvod TDA1543 používá datový formát I2S. Obvod TDA1543A používá formát 24-bit right-justified.

Fotografie

Pohled zhora Pohled ze spodu

Součástky

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
R1 1k2 SMD0805 1ks
R2 220R SMD0805 1ks
R3 150R 1ks
R4-R5 220R 2ks
C1 4700uF/25V elektrolyt 1ks
C2-C3 47uF/10V SMD tantal velikost C 2ks
C4 10uF/10V SMD tantal velikost B 1ks
C5-C18 100nF SMD0805 keramika 14ks
Cext 10uF fóliový 2ks
IC1 LM317T 1ks
IC2-IC11 TDA1543(A) 10ks
J1 Molex 3pin 1ks
L1 47uH axial 0.5A 1ks
D1 Dioda 1N4007SMD MELF 1ks
B1 Diodový můstek 1.5A/100V 1ks
SV1 Jumper lišta 6 pinů 1ks
X1 Svorkovnice AK300/2 1ks

Odkazy

Závěr

Zapojení tohoto převodníku je velice jednoduché a při pečlivé práci a správném nastavení S/PDIF dekodéru by mělo fungovat na první zapnutí. Nesmíme zapomenout zapojit výstupy přes kondenzátory Cext. Tento převodník jako vylepšenou variantou převodníku s obvodem TDA1543. Oproti němu má silnější a kvalitnější výstup.

Aktualizace