Pavouk logo

Regulátor stereofonní báze

Menu

Úvod

Jeden známý mne požádal o postavení obvodu umožňující regulaci stereofonní báze. Zapojení jsem nevymýšlel, protože se na internetu vyskytuje ve více exemplářích, např. na stránkách Elliott Sound Products, nebo v dokumentech Texas Instruments. Navrhnul jsem k němu tedy alespoň plošný spoj a také jednoduchý zdroj. Obvod umožňuje na jednu stranu regulaci od původního stereo signálu až do úplného mono signálu. Na druhou stranu naopak dosáhneme potlačení signálu, který je společný pro oba kanály. Lze tím regulovat šířku stereofonní báze, pokud jsou například v nahrávce nástroje roztaženy do nesmyslné šířky. Efekt je zvláště patrný při poslechu na sluchátka, kde nedochází k přirozenému směšování kanálů v prostoru kolem posluchače, ale kanály jsou od sebe úplně izolované. Některé nahrávky jsou v takovém případě úplně neposlouchatelné a "tahají" za uši. K zapojení jsem navrnul jednoduchý duální zdroj pro proud maximálně 2x 100mA.

Popis zapojení

Na vstupu obvodu je zapojen operační zesilovač IC1A a IC2A jako neinvertující zesilovač a na jeho výstup druhý IC1B a IC2B zapojen jako invertující zesilovač. Mezi jejich výstupy je připojen lineární potenciometr jehož výstup se směšuje s výstupem vždy druhého kanálu. Pokud je potenciometr ve střední poloze, tak je na běžci 0 voltů a obvod se na výsledném zvuku prakticky neprojeví. Pokud je potenciometr v jedné krajní poloze, je na jeho výstup přiváděn neinvertovaný výstup jednoho kanálu a smíchán s neinvertovaným výstupem kanálu druhého. Tím dostaneme na obou výstupech stejný smíšený mono signál. V druhé krajní poloze se naopak směšuje invertovaný signál jednoho kanálu s neinvertovaným signálem druhého kanálu. Tím dostaneme na výstupu signál, který úplně potlačuje to, co bylo v obou kanálech stejné. Tohoto efektu se využívá např. v karaoke systémech, kde se potlačí hlas zpěváka, který obvykle zpívá uprostřed prostoru. Kondenzátory na vstupu stejnosměrně oddělují vstupní signál a rezistory 100R na výstupu zabraňují případným oscilacím.

Schéma zapojení

Schéma zapojení schéma ve formátu Eagle 6

Zapojení skříně

Zapojení skříně Zapojení skříně ve formátu Eagle 6

Osazování

Nejdříve zkontrolujeme, jestli jsou všechny díry vyvrtané v pořádku. Začneme osazením dvou drátových propojek a následně všech rezistorů. Potom pokračujeme s precizními paticemi pro operační zesilovače (pokud jsme patice použili) a následně osadíme všechny kondenzátory. Pozor na polaritu! Všechny elektrolytické kondenzátory jsou na desce orientovány stejně. Nakonec osadíme konektory a potenciometr. Ten je možné buď zapájet přímo do desky, nebo ho připojit pomocí vodičů. Pro připojení napájení a signálů je vhodné použít konektory, ale lze také dráty zapájet přímo do desky. Nebyly použity součástky s povrchovou montáží, takže by zapájení součástek měli zvládnout i méně zkušení amatéři.

Osazovací plán

Osazovací plán

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako jednostranný s rozlitou zemní plochou a dvěma drátovými propojkami. To nám umožní jeho snadnou výrobu v amatérských podmínkách. Já si ho nechal vyrobit u firmy Kohout Spoj.

Plošný spoj formát PDF formát Eagle6

Fotografie

Deska se zdrojem Pohled zhora

Součástky

Většina součástek je běžně dostupných. Operační zesilovače OPA2134 jsem koupil u firmy Farnell. V zapojení by asi také vyhověly NE5532, které nemají tak skvělé parametry, ale jsou podstatně levnější.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
R1, R2 10k 1% 2ks
R3-R14 100k 1% 12ks
R15 dvojitý potenciometr 10k/N 1ks
R16, R17 100R 2ks
C1, C2 1uF/63V fóliový RM5 2ks
C3-C8 10uF/50V elektrolytický RM2 6ks
IC1-IC3 OPA2134 DIL8 3ks
J1-J2 Molex 4pin PSH02-04P 2ks
J3 Molex 3pin PSH02-03P 1ks
Patice IC1-IC3 Precizní patice DIL8 3ks

Odkazy

Závěr

Zapojení pracovalo dle očekávání a dělalo při různém nastavení velice zvláštní efekty. Krásně nám umožní měnit šířku stereofonní báze a analyzovat mix nahrávky. Zvuk byl bez slyšitelného zkreslení či rušení.

Aktualizace