Pavouk logo

Dvojitý napájecí zdroj

Menu

Úvod

Stavěl jsem regulátor stereofonní báze a potřeboval jsem k němu jednoduchý dvojitý zdroj napětí. Zdroj má symetrický výstup +12v a -12V o proudu maximálně 100mA.

Popis zapojení

Zapojení má na primární straně pouze pojistku. Menší než 50mA jsem nesehnal. Přívodní šňůru je možné připojit buď rovnou do konektoru X1, nebo přes vypínač umístěný na skříni přístroje. Za síťovým transformátorem jsou zapojeny dvě pojistky 100mA a za nimi můstkový usměrňovač. K vyhlazení zvlněného napětí slouží kondenzátory C1 a C2. Dále následují stabilizátory kladného a záporného napětí 78L12 a 79L12, které mají co nejblíže k pouzdru umístěné blokovací kondenzátory C3 až C6. Dále následují filtrační kondenzátory a také LED diody připojené přes rezistor signalizující přítomnost napětí. Výstupní napětí jsou vyvedená na 3 pinový konektor. Pro signalizaci nám stačí jen jedna LEDka. Můžeme je také připojit pomocí dvoupinového konektoru.

Schéma zapojení

Schéma zapojení schéma ve formátu Eagle 6

Osazování

Nejdříve zkontrolujeme, jestli jsou všechny díry vyvrtané v pořádku. Osazujeme součástky od nejmenších k největším. Začneme rezistory, malými kondenzátory, ledkami, stabilizátory, pojistkami a usměrňovačem. Dále pokračujeme konektory, transformátorem a velkými kondenzátory. Na přesném pořadí osazování vůbec nezáleží. U elektrolytických kondenzátorů si dáváme pozor na polaritu a u diod a stabilizátorů na jejich orientaci.

Osazovací plán

Osazovací plán

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako jednostranný. To nám umožní jeho snadnou výrobu v amatérských podmínkách. Já si ho nechal vyrobit u firmy Kohout Spoj. Snažil jsem se ho navrhnout co nejvíce symetricky.

Plošný spoj formát PDF formát Eagle6

Fotografie

Zdroj

Součástky

Většina součástek je běžně dostupných. Transformátor v tomto pouzdře vyrábí mnoho výrobců. Pokud by napětí na velkých kondenzátorech bylo pod 14.5 voltů, bude lepší použít transformátor s větším sekundárním napětím (2x 15V), aby na výstupech stabilizátorů bylo 12V. Při použití LED s malým odběrem 2mA je vhodné použít větší rezistor kolem 1k5.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
R1, R2 820 (1k5 pro 2mA LED) 2ks
C1, C2 2200uF/25V 105st elektrolytický RM5 2ks
C3-C6 100nF fóliový RM5 2.5x7.5mm 4ks
C7, C8 100uF/25V 105st elektrolytický RM2 2ks
IC1 78L12 TO92 1ks
IC2 79L12 TO92 1ks
B1 Usměrňovač 1.5A/250V RB1A 1ks
LED1, LED2 LED zelená (2mA) 2ks
TR1 Transformátor 230V/2x 12V 3VA EI30-2 1ks
F1, F2 100mA pojistka do PCB 2ks
F3 50mA pojistka do PCB 1ks
J1 Molex 3pin PSH02-03P 1ks
X1 AK300/2 1ks

Odkazy

Závěr

Zdroj fungoval bez problémů na první zapojení. Pokud požadujeme jiné výstupní napětí, např. +/-15V, nebo +/-5V, stačí vybrat jiný transformátor a stabilizátory. Také je potřeba zkontrolovat povolené napětí kondenzátorů.

Aktualizace

-