Pavouk logo

TPA6120A2 HiFi sluchátkový zesilovač

TPA6120A2 horní strana

Menu

Úvod

Protože jsem nebyl úplně spokojen s chováním zesilovače s LME49600 hlavně při zapnutí, tak jsem navrhnul sluchátkový zesilovač s obvodem TPA6120A2. Zapojení je vpodstatě stejné, jako zesilovač, který jsem navrhoval v minulosti. Zapojení se mi osvědčilo, tak jsem ho znovu použil.

Popis zapojení

Zapojení odpovídá doporučenému katalogovému zapojení. Oproti dřívějšímu zapojení se zmenšily rezistory R2 až R5 z hodnoty 1k na 820 ohmů pro zlepšení stability. Vstupní signál je přiveden na potenciometr R1 a dále přes rezistory R10 a R11 na neinvertující vstupy zesilovače. Pomocí rezistorů R4 a R2, případně R5 a R3 je zavedena zpětná vazba z výstupů na invertující vstupy zesilovačů. Jejich stejné hodnoty nastavují zesílení na 2x. Výstupy zesilovačů jsou zapojeny přes rezistory R6 a R7 kvůli oddělení zesilovače od kapacitní zátěže a zabránění oscilací na přední výstup na sluchátka. Zadní výstup je připojen úplně stejně přes rezistory R8 a R9. Co nejblíže pouzdru obvodu jsou umístěny na napájení blokovací kondenzátory C1 až C4, které zajišťují stabilitu zesilovače. Na přívodu napájení do desky zesilovače jsou osazeny tantalové SMD kondenzátory C5 až C8 pro další filtraci napájecích napětí.

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Osazování

Nejdříve jsem osadil obvod zesilovače IC1. Připájel jsem ho za dva protilehlé krajní vývody. Následně jsem desku otočil a propájel jsem z druhé strany plošku s prokovenými dírami, které vedou přesně pod střed čipu. Kapilárním efektem se cín dostal na druhou stranu a připájel chladicí plošku čipu k desce. Následně jsem zkontroloval, jestli je čip opravdu dobře připájen k desce chladicí ploškou a připájel jsem zbývající vývody. Dále jsem osadil všechny SMD rezistory a kondenzátory od nejmenších k největším. Dále jsem osadil konektory X1, X2 a X3. Dal jsem si pozor na jejich kolmost, aby se dobře zasunovaly do sousední desky zdroje. Potom jsem osadil síťový vypínač, LED a nakonec konektor na sluchátka a potenciometr. Dával jsem přitom pozor, aby všechny součástky správně pasovaly do předního panelu. Trochu práce je pouze s umístěním LED. Pomůže umístění desky do krabičky a zapájení LED po správném umístění do otvoru v krabičce.

Osazovací plán

Horní strana

Osazovací plán shora

Spodní strana

Osazovací plán zdola

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako dvoustranný. Co největší plocha desky se používá jako chlazení čipu, což bohatě stačí. Pro lepší stínění a chlazení je na volné ploše větší množství prokovených děr. Spoje jsou navrženy s důrazem na hvězdicovité vedení napájení a správné rozvedení země. Většina součástek je umístěna co nejdále od zdrojové desky, která by mohla způsobovat rušení. Deska by měla mít ideálně tloušťku 2mm, aby se přesně vešla do drážky krabičky Hammond. Plošný spoj jsem si nechal vyrobit u firmy Seeed Studio. Požadované Gerber a Excellon soubory je možné vygenerovat ve Free verzi programu Eagle z podkladů, které jsou zde k dispozici.

Horní strana

Plošný spoj shora

Spodní strana

Plošný spoj zdola

Kompletní deska

Fotografie

Pohled do plně osazené otevřené krabičky. Otevřená krabička Pohled na horní stranu. Horní strana Pohled na spodní stranu. Dolní strana Pohled na přední panel. Přední panel

Součástky

Součástky lze koupit např. u firmy Farnell. Potenciometr jsem koupil u firmy SOS Electronic. Nejmenší SMD součástky mají velikost 1206, aby se relativně dobře pájely v amatérských podmínkách.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
C1-C4 100nF SMD1206 keramický 4ks
C5, C6 100uF/25V SMD tantal vel. D 2ks
C7, C8 10uF/25V SMD tantal vel. C 2ks
IC1 TPA6120A2 DWP20 1ks
LED1 Zelená 2mm s plochým čelem 1ks
R1 10k/G dvojitý potenciometr ALPS-RK27 1ks
R2-R5 820R SMD1206 4ks
R6-R9 22R SMD1206 4ks
R10, R11 50R SMD1206 2ks
R12 4k7 SMD1206 1ks
S1 P-KNX125 1ks
X1, X2 Jumper lišta 4 piny S1G4 90° 2ks
X3 Jumper lišta 2 piny S1G2 90° 1ks
X4 Konektor Neutrik NMJ6HCD2 1ks

Odkazy

Závěr

Zesilovač hraje výborně. Bez problému utáhne i vysokoohmová sluchátka. Na rozdíl od zesilovače s LME49600 neudělá žádnou ránu při zapnutí, či vypnutí. Jen lehké lupnutí. Stejnosměrný offset je minimální. Na jednom kanále jsem naměřil 0 a na druhém 0.8mV. Deska je po delším provozu jen lehce vlažná. Jsem tedy ze zesilovačem velice spokojen. Zadní výstup používám pro buzení koncového zesilovače Leachamp. Nepatrné rušení ze zdroje je trochu patrné při plném vytočení potenciometru. Při běžné i vyšší hlasitosti není ale vůbec slyšet.

Aktualizace

-