Pavouk logo

Sluchátkový zesilovač s TPA6120

otevřený zesilovač

Menu

Úvod

Pokusil jsem se navrhnout sluchátkový zesilovač s věrným zvukem, malými rozměry a jednoduchou konstrukcí. Zvolil jsem integrovaný obvod TPA6120 od firmy Texas Instruments. Mechanickou konstrukci jsem navrhnul tak, aby se desky daly jednoduše zasunout do krabičky Hammond a většina konektorů a ovladačů byla přímo na desce. V zesilovači je obsažen i kompletní zdroj na samostatné desce, takže se zesilovač připojuje přímo na 230V.

Popis zapojení

Obvod TPA6120 obsahuje dva výkonové operační zesilovače s velice nízkým zkreslením a velkým odstupem signálu od šumu. Vstupní signál je přiveden na dvojitý potenciometr R1 a dále přes rezistory R8 a R9 na neinvertující vstupy zesilovače. Pomocí rezistorů R4 a R2, případně R5 a R3 je zavedena zpětná vazba z výstupů na invertující vstupy zesilovačů. Jejich stejné hodnoty nastavují zesílení 2. Zvětšením rezistoru R4 a R5 na 2k získáme zesílení 3. Součástky pro žádané zesílení volíme tak, aby hodnota těchto rezistorů nepřesáhla 10k. Výstupy zesilovačů jsou zapojeny přes rezistory R6 a R7 kvůli oddělení zesilovače od kapacitní zátěže a zabránění oscilací. Co nejblíže pouzdru obvodu jsou umístěny na napájení blokovací kondenzátory C1 až C4, které zajišťují stabilitu zesilovače. Na přívodu napájení do desky zesilovače jsou osazeny kondenzátory C5 až C8 pro další vyfiltrování napájecích cest.

Zdrojová deska obsahuje kompletní zdroj. Síťové napětí 230V je přivedeno na konektor J1 a dále pokračuje na síťový vypínač S1, pojistku F1 a toroidní transformátor 2x 15V TR1. Jeho výstup je přiveden na můstkový usměrňovač B1 a dále vyhlazen kondenzátory C1 a C2. Vyhlazené kladné a záporné napětí pokračuje do napěťových stabilizátorů IC1 a IC2, které jsou z důvodu stability zablokovány kondenzátory C5 až C8. Stabilizovaný výstup je ještě vyhlazen kondenzátory C3 a C4. Výstup je přiveden na konektor SV1. Deska také obsahuje vstupní cinch konektory X2 přivedené na propojovací konektor SV2.

Schéma zapojení zasilovače

Schéma zesilovače schéma zesilovače ve formátu Eagle 6

Schéma zapojení zdroje

Schéma zdroje schéma zdroje ve formátu Eagle 6

Osazování

Na desce zesilovače začneme osazením obvodu TPA6120. To je dost problém, protože má pouzdro PowerPAD, které má zespodu plošku, kterou se připájí na plošný spoj, aby se obvod dostatečně chladil. Díky tomu pak nepotřebuje přídavný chladič, ale musí se pájet pomocí pájecí pasty a horkého vzduchu, případně v malé peci na plošné spoje. Pokud se nám to podaří, tak osazování ostatních součástek je už jednoduché. Pokračujeme osazením rezistorů, kondenzátorů, konektorů a nakonec potenciometrem.

Desku zdroje osazujeme od nejmenších součástek po největší. Dáme si pozor u konektorů, aby byly osazeny rovně a souběžně s hranou desky, abychom později neměli problémy při instalaci do krabičky.

Osazovací plán zesilovače

Horní strana

Osazovací plán shora

Spodní strana

Osazovací plán zdola

Osazovací plán zdroje

Osazovací plán

Plošný spoj zesilovače

Obvod zesilovače vyžaduje oboustranný plošný spoj s prokovenými dírami, protože se pomocí měděné plochy obvod chladí. Spoje jsou navrženy s důrazem na co nejmenší rušení a dobré stínění. Pod integrovaným obvodem je množství prokovených děr dle doporučení z aplikačních poznámek pro pouzdro PowerPAD. Z horní strany je měď v blízkosti vývodů vynechána, aby se zabránilo kapacitní vazbě, která by mohla způsobovat nestabilitu zesilovače. Po stranách měď chybí, aby nedošlo k vodivému propojení s kovovou krabičkou. Plošný spoj jsem si nechal vyrobit u firmy Seeed Studio. Teoreticky by šlo plošný spoj vyrobit jednostranný s jedinou drátovou propojkou a chlazení obvodu vyřešit jiným způsobem, např. nalepením malého chladiče, nebo vyvrtáním díry pod obvodem a připájením chladiče.

Horní strana

Plošný spoj shora

Spodní strana

Plošný spoj zdola

Kompletní deska

Plošný spoj zdroje

Deska zdroje je velmi jednoduchá a je pouze jednostranná. Je potřeba dbát na přesný ořez desky, aby se nám přesně vešla do krabičky. Lze ji vyrobit v amatérských podmínkách. Já si ji nechal vyrobit u pana Kohouta. Desky jsou navrženy tak, že se zasunou do krabičky a přesně na sebe dolehnou konektory. V případě použití delší krabičky 160mm, 220mm místo 120mm se mezi desky dají propojovací kablíky.

Plošný spoj

Fotografie

Součástky

Obvod TPA6120 jsem koupil u firmy Farnell. Síťový transformátor je toroidní typ kvůli malému vyzařování magnetického pole do okolí od firmy Talema. Ten jsem koupil u firmy FK Technics. Krabičku HAMMOND 1455N1202 u nás nabízí firma FK Technics a SOS Electronics. Stejná krabička s hliníkovými čely místo plastu má označení 1455N1201 a krabičky v černém provedení mají příponu BK. Potenciometr jsem použil kvalitní japonský od firmy ALPS. Lze použít hodnotu 10-50k v dvojitém logaritmickém provedení. Elektrolytické kondenzátory jsem použil typy s nízkým sériovým odporem (low ESR) a na 105 stupňů celsia. Fóliové kondenzátory jsou kvalitní typy od firmy WIMA a rezistory 1%. Konektor na sluchátka je od firmy Neutrik. Zjistil jsem následně, že se vyrábí podobné levné čínské konektory, které mají ovšem přehozené všechny spínací kontakty s rozpínacími. Kromě součástek ze seznamu je potřeba koupit krabičku, knoflík na potenciometr, síťový konektor, nebo kabel dle požadavku a případně jiný síťový vypínač a k němu také konektor. Na stabilizátory napětí je vhodné našroubovat miniaturní chladiče, protože se trochu hřejí.

Seznam součástek zesilovače
označení hodnota a typ počet
R1 10k-50k/G dvojitý potenciometr ALPS-RK27 1ks
R2-R5 1k 1% 4ks
R6, R7 10R 1% 2ks
R8, R9 50R 1% 2ks
R10 820R 1ks
C1-C4 100nF/63V fóliový RM5 4ks
C5, C6 100uF/25V elektrolytický low ESR 105°C RM2.5 2ks
C7, C8 10uF/63V elektrolytický low ESR 105°C RM2 2ks
IC1 TPA6120 1ks
LED1 Zelená 2mm s plochým čelem 1ks
SV1, SV2 Jumper lišta 3 piny 90 stupňů 2ks
X2 Zdířka 6.3 stereo NTR-NYS215 1ks
Seznam součástek zdroje
označení hodnota a typ počet
B1 Diodový můstek 1.5A/100V 1ks
C1, C2 4700uF/25V elektrolytický low ESR 105°C RM7.5 2ks
C3, C4 100uF/25V elektrolytický low ESR 105°C RM2.5 2ks
C5-C8 100nF/63V fóliový RM5 4ks
F1 Pojistka radiální T63mA do PCB 1ks
IC1 7812 pouzdro TO220 1ks
IC2 7912 pouzdro TO220 1ks
J1 Konektor se zámkem PSH02-02 + protikus 1ks
S1 P-KNX125 1ks
SV1, SV2 Dutinková lišta 3 piny 90 stupňů 2ks
TR1 Transformátor TALEMA 2x 15V 10VA 1ks
X2 Dvojitá cinch zdířka do PCB SCJ-1020-2P zlacená 1ks

Odkazy

Závěr

Touto konstrukcí zesilovače jsem se snažil dosáhnout vysoké kvality reprodukce v kombinaci s jednoduchou mechanickou konstrukcí a nízkou cenou. Obával jsem se, že blízkost síťového transformátoru by mohla vnášet brum či šum do signálu, ale to se naštěstí nepotrvrdilo. Zesilovač hraje opravdu pěkně bez slyšitelného zkreslení a kvalita reprodukce předčila moje očekávání.

Aktualizace

-