Pavouk logo

Kytarový booster

Menu

Úvod

Známý mne požádal o vytvoření plošného spoje pro kytarový booster. Nejedná se tedy o mou konstrukci, ale zapojení pochází z nějakého starého čísla časopisu Amatérské rádio. Autora bohužel neznám. Původní zapojení používalo germaniové a křemíkové tranzistory z produkce TESLA. Zapojení je určeno pro zabudování do kytary.

Schéma zapojení

Schéma zapojení schéma boosteru ve formátu Eagle 7

Osazovací plán boosteru

Osazovací plán

Plošný spoj

Plošný spoj je jednostranný a neobsahuje žádnou drátovou propojku. Lze ho vyrobit v amatérských podmínkách, ale pokud není použitá nepájivá maska, tak se vývody hůře pájí díky existenci zemní plochy v blízkosti pájecích plošek.

Plošný spoj

Součástky

Tranzistory KC507 lze nahradit např. typem BC546. S náhradou germaniového tranzistoru typu OC, nebo GC si nejsem jistý, jestli bude vyhovující křemíková náhrada typu BC556. Ostatní součástky jsou běžně dostupné.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
P1 50k/N lineární potenciometr 1ks
P2 50k/G logaritmický potenciometr 1ks
P3 1M trimr typ 64Y 1ks
R1 22k 1ks
R2 2k2 1ks
R3 330 1ks
R4 560k 1ks
R5 15k 1ks
R6 100k 1ks
R7 270 1ks
C1 100nF/63V fóliový RM5 1ks
C2 33nF/63V fóliový RM5 1ks
C3, C4 220nF/63V fóliový RM7.5 2ks
C5 1nF/63V fóliový RM5 1ks
C6 10uF/50V elektrolytický RM2 1ks
C7 47uF/50V elektrolytický RM2.5 1ks
Q1, Q2 KC507 nebo podobný (BC546) tranzistor 2ks
Q3 OC..., GC... germaniový tranzistor 1ks
J1-J6 Faston do PCB6ks

Odkazy

Závěr

Zatím nemám informaci, jak zapojení pracuje.