Pavouk logo

PCM2706C USB na I2S

PCM2706 dolní strana

Menu

Úvod

Tento modul slouží jako převodník USB na I2S sběrnici do vzorkovací frekvence 48kHz. Používá obvod PCM2706 od Texas Instruments. Je zapojený v režimu, kdy posílá svůj výstup na signály ve formátu I2S sběrnice. Analogová část není vůbec zapojená, stejně jako S/PDIF výstup, který nelze v tomto režimu použít. I2S výstup je galvanicky oddělený, aby nevznikala zemní smyčka způsobující případné problémy s rušením a brumem na výstupu.

Popis zapojení

Obvod PCM2706 je napájen z USB portu přes signál VBUS. R2 umožní počítači detekovat připojené zařízení na USB sběrnici. R5 a R6 slouží k potlačení odrazů signálu do kabelu. Napětí VDD 3.3V si obvod vyrábí sám. Na VBUS je připojená LED dioda signalizující přítomnost napájení z USB portu. Kolem obvodu je několik blokovacích kondenzátorů. Převodník je v hardwarovém režimu a pomocí pinu FSEL je přepnutý na I2S výstup. I2S sběrnice je pak na pinech FUNC0, FUNC1, FUNC2 a DOUT. Zapojení je připraveno i na obvod PCM2707 bez jakékoliv změny.

I2S sběrnice je přes rezistory R7-R10 přivedena na digitální izolátor ISO7240C, který nám I2S sběrnici z USB vstupu galvanicky oddělí od zbytku obvodu. Obvod je zajímavý také tím, že umožní připojit z každé strany jiné napájecí napětí a tím provést konverzi logických úrovní, např. LVTTL 3.3V na TTL 5V. Výstupní strana izolátoru je napájena z desky převodníku. Obě dvě strany napájení mají zablokované napájecí napětí pomocí C9 a C10.

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Osazování

Nejdříve jsem osadil USB-I2S převodník IC1 a izolátor IC2. Obvody jsem nejdříve připájel za dva protilehlé vývody a po kontrole správnosti umístění jsem s pomocí většího množství tavidla a trubičkového cínu projel hrotem páječky přes ostatní piny, až se krásně připájely. Případné slité vývody způsobené velkým množstvím cínu lze snadno odsát pomocí odsávacího lanka. Potom jsem pokračoval SMD rezistory a kondenzátory. Pak jsem připájel konektory. LED jsem připájel až po sestavení celé sady desek do krabičky, aby správně pasovala do dírky v krabičce. Deska se pak zasune pomocí dutinek SV1 do konektoru na desce převodníku a přišroubuje se pomocí dvou šroubů M3, aby byla dostatečně mechanicky pevná při zasunování USB konektoru.

Osazovací plán

Horní strana

Osazovací plán shora

Spodní strana

Osazovací plán zdola

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako dvoustranný a má rozměr 5x5cm kvůli levnější výrobě. Kromě krystalu má všechny součástky ze spodní strany, protože nad deskou je umístěn napájecí konektor. Plošný spoj jsem si nechal vyrobit u firmy Seeed Studio. Požadované Gerber a Excellon soubory je možné vygenerovat ve Free verzi programu Eagle z podkladů, které jsou zde k dispozici.

Horní strana

Plošný spoj shora

Spodní strana

Plošný spoj zdola

Kompletní deska

Fotografie

Pohled na horní stranu. Horní strana Pohled na spodní stranu. Dolní strana Pohled na zadní panel. Zadní panel

Součástky

Součástky lze koupit např. u firmy Farnell. Obvod PCM2706 jsem použil ve starší revizi bez písmene C. Novější revize má kvůli certifikaci pro nová Windows změněnou charakteristiku regulace hlasitosti. Ta ovšem funguje pouze pro analogový výstup, takže na I2S výstupu se nijak neprojeví. V některých operačních systémech se hlasitost regulovat dá, což znamená, že dochází k softwarovému mixu a tím zmršení dat, která jdou do převodníku. V takovém případě doporučuji mít hlasitost v počítači nastavenou na maximum.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
C1, C2 22pF SMD1206 keramický 2ks
C3-C8 1uF SMD1206 keramický 6ks
C9, C10 100nF SMD1206 keramický 2ks
C11 10uF tantalový SMD velikost A 1ks
IC1 PCM2706C (PCM2707C) 1ks
IC2 ISO7240C 1ks
LED1 LED červená 2mm s plochým čelem 1ks
Q1 Krystal 12MHz pouzdro HC49US nízký 1ks
R1 1M SMD1206 1ks
R2-R4 1k5 SMD1206 3ks
R5-R10 22R SMD1206 6ks
SV1 Dutinková lišta 6 pinů 10mm 1ks
X1 USB typ B do DPS 90° 1ks

Odkazy

Závěr

Zapojení pracovalo na první zapnutí. USB čip zvládá pouze vzorkování do 48kHz. Jednoduchý čip s podporou vyššího vzorkování teď neexistuje. Moc mi to nevadí, protože mám stejně většinu nahrávek v CD kvalitě.

Aktualizace

-