Pavouk logo

Myrra 10VA zdroj

Myrra 10VA horní strana

Menu

Úvod

Tento zdroj jsem postavil jako variantu ke zdroji s transformátorem Talema. Zapojení je úplně stejné, ale používá transformátor Myrra, který má UI jádro. To by mělo zajistit nižší vyzařování magnetického pole do okolí, než EI jádro podobně jako toroidní transformátor. To se bohužel úplně nepotvrdilo a v analogové části převodníku se objevuje rušení zvlášť v zadním výstupu.

Popis zapojení

Síťové napětí je přivedené na konektor X1. Jeden pól je vedený přes pojistku F1 a konektor X2 na druhou desku k síťovému vypínači a zpět do transformátoru TR1. Druhý pól je připojen na druhý vývod primárního vinutí TR1. Primární strana transformátoru je zapojena na 230V. Pro použití na 115V je nutné plošný spoj upravit přeškrábáním spojů a nataháním drátů. Sekundární strana je připojena na můstkový usměrňovač B1 a zvlněné stejnosměrné napětí je vyfiltrováno v kladné a záporné větvi elektrolytickými kondenzátory C1 a C2. Co nejblíže k pouzdru stabilizátorů IC1 a IC2 jsou umístěny blokovací kondenzátory C5 až C8, které zabraňují oscilacím stabilizátorů a filtrují vyšší frekvence. Na výstupu stabilizátorů jsou ještě filtrační kondenzátory C3 a C4. Výstupy jsou vedeny na konektory X3 a X4 na přední i zadní straně desky. Zemní vývod je na konektorech zdvojený pro lepší kontakt. Na desce je ještě propoj analogového vstupu a výstupu zesilovače mezi přední a zadní deskou.

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Osazování

Nejdříve jsem osadil SMD kondenzátory ze spodní strany a také SMD usměrňovač. Je potřeba zkontrolovat správnou polohu součástek. Z horní strany jsem osadil všechny ostatní součástky od nejmenších po největší. Nakonec jsem osazoval dutinkové lišty s důrazem na kolmost, aby do nich správně zapadly jehličky ze sousední desky. Nakonec jsem na stabilizátory přišrouboval malé chladiče.

Osazovací plán

Horní strana

Osazovací plán shora

Spodní strana

Osazovací plán zdola

Plošný spoj

Plošný spoj je navržen jako dvoustranný. Zemní plocha slouží pro lepší odstínění analogové části. Mezi primární a sekundární částí je dostatečná izolační mezera. Boky desky jsou také izolované, aby nedošlo k vodivému spojení s krabičkou Hammond. Plošný spoj jsem si nechal vyrobit u firmy ELECROW. Požadované Gerber a Excellon soubory je možné vygenerovat ve Free verzi programu Eagle z podkladů, které jsou zde k dispozici.

Horní strana

Plošný spoj shora

Spodní strana

Plošný spoj zdola

Kompletní deska

Fotografie

Pohled na horní stranu. Horní strana Pohled na spodní stranu. Dolní strana

Součástky

Transformátor jsem koupil od firmy SOS Electronic. Velké elektrolytické kondenzátory jsou kvalitní od firmy Nippon Chemi-Con. Vejdou se na výšku do krabičky velice těsně. Ostatní součástky lze koupit v běžném maloobchodu.

Seznam součástek
označení hodnota a typ počet
B1 Usměrňovací můstek 1.5A/250V SMD DB-S 1ks
C1, C2 4700uF/25V elektrolytický Nippon LXZ RM7.5mm 2ks
C3, C4 100uF/25V SMD tantal vel. D 2ks
C5-C8 100nF SMD1206 keramický 4ks
F1 Pojistka radiální T63mA do PCB 1ks
IC1 Stabilizátor 7812 pouzdro TO-220 1ks
IC2 Stabilizátor 7912 pouzdro TO-220 1ks
TR1 Transformátor MYRRA 2x15V 10VA 45034 1ks
X1 Konektor PSH04-2P 3.96mm 1ks
X2 Dutinková lišta 2 piny 90° 10mm 1ks
X3-X6 Dutinková lišta 4 piny 90° 10mm 4ks

Odkazy

Závěr

Zdroj funguje podle předpokladů, ale bohužel se z transformátoru naindukuje rušení do analogového výstupu. Možná se pokusím v budoucnu transformátor nějakým způsobem zastínit. Každopádně v tuto chvíli doporučuji zdroj s transformátorem Talema.

Aktualizace

-