Pavouk logo

Linkové obvody SupraFaxmodem336E

supra

Schéma znázorňuje část linkových obvodů modemu SupraFaxmodem336E. V horní části jsou vstupní obvody s ochranami proti přepětí a také elektronický spínač, který pravděpodobně slouží k zatížení linky při pulsní volbě. Na spodním schématu je znázorněn obvod linkového proudu, který se připojuje k lince při vyzvednutí pomocí solidstate relé.