Pavouk logo

RONJA Optical datalink

RONJA je projekt optického datového pojítka. Verzi přes infra rozhraní jsem se pokusil postavit. Upravil jsem trochu elektroniku, abych dosáhl většího výkonu a použil jsem jiný optický přijímač Elektronika je plně funkční. Přenos funguje po místnosti. Zatím jsem zkrachoval na nedostatku času a také velkých lup. Měl jsem trochu problémy s oscilátorem, který měl potíže s rozběhem. Tak jsem použil ve svém zapojení trochu jiný (který má ovšem také problémy). Schéma a návrh plošného spoje obsahuje již opravenou verzi. Na fotografiích je původní verze, na které je vidět jeden zapomenutý spoj přemostěn drátem ;-)
Projekt je dnes daleko dál. Jeho stránky jsou zde: http://ronja.twibright.com

Aktualizace 30.6.2002:

Zapojení v tuto chvíli ztrácí svůj smysl, protože původní autoři vyvinuli 10Mbps Ronju. Také moje zapojení má některé problémy. Oscilátor je nestabilní a čidlo HSDL1001 je málo citlivé, takže očekávaný dosah se nekoná.

Schéma zapojení

Schematic diagram

Plošný spoj

Odkazy