Pavouk logo

Pomocný zdroj ATX MXR-250P

Schéma zapojení

Schematics diagram

Druhé zapojení mi poslal "BuFran". Je velmi podobné prvnímu zapojení. Závada je opět způsobena nedostatečně dimenzovaným kondenzátorem na primární straně zdroje tentokrát o kapacitě 22uF. Second supply

Popis závad

Při opravě ATX zdroje MXR-250P, který se používá zřejmě v bednách Morex, jsem obkreslil část zapojení, konkrétně pomocný zdroj napětí +5VSB a napětí pro řídicí elektroniku. Tento zdroj má zřejmě konstrukční vadu, protože vadných zdrojů jsem měl několik. K poruše dojde tak, že zřejmě díky přetěžování ztratí kondenzátor C1 kapacitu a zdroj dává na výstupu na C6 napětí kolem 70V. Také na vstupu 7805 se objeví napětí kolem 40V. Pokud je zdroj v pořádku, naměříme za diodami napětí 32V a 19V proti zemi. Díky tomuto velkému napětí odejde kondenzátor C6. V tuto chvíli už se situace liší. Buď celý pomocný zdroj shoří a přestane fungovat, nebo odejdou některé součástky hlavního zdroje. Např. řídící obvod TL494 může být napájen maximálně 42V a při jeho překročení se můžou dít ošklivé věci. Např. může dojít ke zvýšení napětí na výstupu zdroje a tím zničení dalších částí počítače. V jiném zdroji shořel jeden z dvojice budících tranzistorů pomocného transformátoru. Schéma ostatních částí zdroje je velmi podobné schématu zdroje DTK, které je také k dispozici na mých stránkách.

Popis opravy

Pokud nedojde ke zničení pomocného zdroje, ale zdroj dává vysoké pomocné napětí, je třeba vyměnit C1, popřípadě C6, nebo C4 a nahradit je kvalitními typy na 105 stupňů celsia s nízkým sériovým odporem. Běžné elektrolyty budou sice fungovat také, ale zase po čase odejdou. C1 je v mnoha případech osazen z výroby obráceně a z toho důvodu je také často zničen. Multimetrem jsem na něm naměřil 6V s tím, že plus je na zemi!
Pokud nenabíhá hlavní zdroj, je třeba zkontrolovat, jestli jde do řídícího obvodu napájení (pin 12), popřípadě obvod vyměnit.

Pokud shořel pomocný zdroj, je třeba vyměnit C1, C6, tranzistory T1, T2, odpor R1, popřípadě R8, dále je třeba zkontrolovat i D1, D2 a D3. Ostatní součástky jsou většinou v pořádku. Je vhodné testovat zdroj přes sériově zapojenou žárovku, která omezí proud protékající zdrojem, takže při zkratu nám již vyměněné součástky většinou vydrží a žárovka se trvale rozsvítí.

Fotografie celého zdroje

Fotografie zdroje

Závěr

Na závěr je třeba říct, že stejné zapojení je i ve zdrojích MXR-200P a možná i v jiných. Nevím, jestli jsou tyto závady jsou způsobeny špatným návrhem, nebo použitím nekvalitních součástek, ale každopádně je to ze strany výrobce nezodpovědnost. Součástky na opravu se dají vcelku dobře sehnat na českém trhu. Tranzistory lze nahradit obdobnými typy. Např. 2SC945 lze nahradit BC639. Mají i shodné zapojení vývodů. KSC5027 není 2SC5027. Lze ho nahradit tranzistorem MJE 13007, který mají např. v prodejně GES v ceně kolem 20,- Kč.