Pavouk logo

Sluchátkový zesilovač

Úvod

Chtěl jsem si postavit malý a kvalitní zesilovač pro sluchátka. Našel jsem na internetu zapojení, které mně zaujalo, ale chyběl k němu plošný spoj a popis mechanické konstrukce. Tak jsem tedy překreslil schéma do volné verze programu Eagle a navrhnul v něm také plošný spoj s ohledem, aby se celé zapojení vešlo do plastové krabičky KP3, která je běžně k dispozici na našem trhu.

Schéma zapojení

Schéma zapojení formát Eagle

Elektrická konstrukce

Zapojení jsem kompletně převzal od původního autora. Vysvětlení funkce je na autorových stránkách. Jen jsem doplnil blokovací kondenzátory ke stabilizátorům napětí. V síťové části jsem nepoužil pojistku, protože by se mi tam již nevešla, ale spolehnul jsem se na to, že použitý síťový transformátor má vlastní jištění.

Mechanická konstrukce

Do plošného spoje je třeba vyvrtat uprostřed díru pro sloupek krabičky. Dále je třeba vyvrtat díry pro přišroubování plošného spoje do krabičky. Nákres děr není úplně přesný. Také krabička není s obou stran stejná. Je potřeba si na to dávat pozor. Pokud máme připraven plošný spoj, můžeme ho začít osazovat. Je vhodné začít osazovat od nejmenších součástek k největším. Začneme třemi drátovými propojkami. Dále pokračujeme rezistory, integrovaným obvodem, tranzistory, kondenzátory, atd. Dáváme si velký pozor na zapojení vývodů při osazování elektrolytických kondenzátorů a tranzistorů. Do předního panelu vyvrtáme a vypilujeme otvory pro potenciometr, jack konektor, síťový vypínač a svítivou diodu. Do zadního panelu vyvrtáme díry pro cinch konektory a v rohu také žlábek pro síťovou šnůru. Pokud jsme nikde neudělali chybu, měl by zesilovač fungovat na první zapojení.

Plán osazení

Plán osazení

Plošný spoj

formát Postscript formát Eagle

Poznámky ke konstrukci

Při shánění součástek je třeba dát pozor na mechanické rozměry hlavně u transformátoru a cinch konektorů. Já jsem měl po zprovoznění problém s brumem, který pronikal magnetickou cestou do vstupu zesilovače a byl lehce slyšet ve sluchátkách. Tento problém jsem vyřešil přidáním kousku ocelového pocínovaného plechu vedle transformátoru. Plech jsem připájel z boku na zemní vodič cinch konektoru. Dioda hodně svítíla, tak jsem ji zvětšil předřadný rezistor na 4k7. Měl jsem problém s tím, že potenciometr měl velmi špatný souběh. Na začátku dráhy o asi 20%. Musel jsem koupit jiný s tím, že jsem si v obchodě měřákem vybral ten nejméně špatný. Zlatá TESLA. Snažil jsem se navrhnout plošný spoj tak, aby nikde nevznikly zemní smyčky. Zemnicí vývod k výstupu jsem připájel na plošku uzemnění mezi stabilizátory. Snížilo se tím rušení. Nejlepší by bylo umístit zdrojovou část do oddělené krabičky a použít toroidní transformátor. Nicméně po přimontování plechu se rušení zesilovače snížilo tak, že je neslyšitelné.

Fotografie

Pohled z venku Pohled dovnitř Přední panel Zadní panel

Seznam součástek

označení hodnota a typ počet
P1 Dvojitý potenciometr 22k/G 1 ks
R5, R6, R13, R14 2R2 1/4W rezistor 4 ks
R1, R9 560R 1/4W rezistor 2 ks
R8 2k2 1/4W rezistor 1 ks
R2, R3, R10, R11 10k 1/4W rezistor 4 ks
R4, R12 12k 1/4W rezistor 2 ks
R7, R15 22R 1/2W rezistor 2 ks
C5, C13 22pF/63V keramický kondenzátor 2 ks
C1, C9 1uF/63V polyesterový kondenzátor 2 ks
C6, C14 22uF/25V elektrolytický kondenzátor 2 ks
C2, C3, C4, C10 100uF/25V elektrolytický kondenzátor 4 ks
C7, C8 2200uF/25V elektrolytický kondenzátor 2 ks
B1 100V/1A diodový můstek 1 ks
LED1 3mm zelená LED 1 ks
IC1 NE5532AN nízkošumový operační zesilovač 1 ks
IC2 7815 stabilizátor +15V 1 ks
IC3 7915 stabilizátor -15V 1 ks
Q1, Q3, Q5, Q7 BC337 45V 800mA NPN tranzistor 4 ks
Q2, Q4, Q6, Q8 BC327 45V 800mA PNP tranzistor 4 ks
X1, X2 Cinch PCB zdířka 2 ks
X3 Jack 6,3" stereo samice 1 ks
X4 Síťová dvojlinka 2m 1 ks
TR1 230V/2x15V/5VA síťové trafo 1 ks
KR1 KP3 plastová krabička 1 ks

Relevantní odkazy

Závěr

Zesilovač hraje velmi dobře s neslyšitelným zkreslením. Má dostatečný výkon pro každá sluchátka a i malé reproduktorky. Může vybudit sluchátka s impedancí 8 až 2000 ohmů. I při vyšší hlasitosti, nebo větším množství hlubokých tónů není patrné zkreslení, či "poblikávání" LED na napájení.