Pavouk logo

Regulace otáček ventilátoru

Snížením otáček ventilátoru se dosáhne delší životnosti a nižší hlučnosti. Pokud zařízení není příliš zahřáté, není třeba aby ventilátor jel na plný výkon. Regulace se dá provádět dvěma způsoby a to buď snižováním napětí, nebo změnou šířky impulsu napětí.

Následující zapojení se používá ve zdrojích firmy DTK. Jako snímač teploty se používá termistor NTC s negativní teplotní charakteristikou. Zapojení funguje tak, že při zvýšení teploty klesne odpor NTCR2 a tím také klesne napětí na bázi tranzistoru Q8. Tranzistor se přizavře a na jeho kolektoru díky R63 stoupne napětí do báze Q9. Tím se tranzistor Q9 přiotevře a na jeho kolektor se dostane zápornější napětí a tím se díky většímu potenciálu ventilátor rychleji otáčí. Při klesnutí teploty je postup přesně opačný. Ještě můžeme věnovat pozornost kondenzátoru C41, který slouží k tomu, že při zapnutí zdroje se nabíjí a díky tomu je na vstupu tranzistoru Q8 nízké napětí a na výstupu pro ventilátor se objeví téměř maximální napětí. Po nabití kondenzátoru se napětí na výstupu sníží na odpovídající hodnotu danou teplotou. Tato finta slouží k tomu, aby se ventilátor bezpečně rozjel.

regulator

Následující zapojení popisuje regulační obvod, který se používá v některých spínaných zdrojích. Podle snímané teploty termistorem se zvyšuje napětí na výstupu pro ventilátor a tím také jeho otáčky. Při vyšší teplotě uvnitř zdroje se zvýší také napětí na výstupu a tím následně otáčky ventilátoru. Zapojení ze zdroje obkreslil a zaslal ing. Aleš Zika (Ales.Zika[at]pel.cb.ds.mfcr.cz) z Pelhřimova.

regtemp1

Regulátor otáček ventilátoru

V tomto zapojení regulátor plynule mění otáčky v závislosti na teplotě. Teplota se nastavuje trimrem 470R. Jako teplotní čidlo je použita dioda D1. Místo D1 lze použít také tranzistor, u kterého je nutno spojit bázi s kolektorem. Jako D1 a D2 lze použít jakékoliv křemíkové diody pro všeobecné použití. Regulátor však může pracovat jako teplotní spínač ventilátoru, když vyřadíme diodu D2 a rezistor 330k.

regul

Použité součástky
Hodnota:Počet:
Rezistory
1k21ks
10k2ks
330k1ks
Trimry
470R1ks
Diody
1N41482ks
Kondenzátor
elyt 2M2/16V1ks
Tranzistor
BD1351ks
Ostatní
TL0811ks
78L051ks

Toto zapojení s popisem dodal Oldřich Fridrich (fridrich[at]es-servis.cz). Zapojení prý funguje spolehlivě asi rok.