Pavouk logo

Průběhy D/A převodníků

Základní informace

Audio D/A převodníků existuje mnoho, ale všechny vycházejí ze dvou základních typů. Jsou to R-2R, nebo s DELTA-SIGMA modulátorem. R-2R je poskládaný z velice přesných rezistorů a díky tomu je náročnější na výrobu a dražší. Lze ho provozovat v režimu bez převzorkování (NOS - Non Over Sampling). Nevýhodou je, že vzorkovací frekvence je poměrně blízko slyšitelnému spektru a špatně se filtruje jednoduchým filtrem. Při provozování převodníku bez filtru se při použití kvalitních komponent dostane vzorkovací frekvence až do výškových reproduktorů a může je zbytečně přetěžovat. Tento problém řeší převodník s převzorkováním, který oddálí vzorkovací frekvenci výš a lze ji snadno odfiltrovat. Bohužel toto řešení je mnohem citlivější na jitter hodinového signálu, který se pak projeví při poslechu. Další nevýhodou je to, že při převzorkování vlivem použití FIR, či IIR filtrů se ve zvuku objeví frekvenční produkty, které tam nebyly. Výsledkem je to, že se z nahrávky částečně ztratí prostor a zhorší se lokalizace jednotlivých nástrojů. To je důvod, proč většina HiFi posluchačů preferují převodník typu R-2R v režimu bez převzorkování.

Popis měření

Parametry převodníků, jako je THD+N či šum se měří pomocí sinusového signálu. Ve výsledcích měření pak převodníky s DELTA-SIGMA modulátorem vypadají skvěle. Pro ostatní signály už to ovšem tak skvělé není a poslechové testy hovoří ve prospěch R-2R převodníků. Změřil jsem několik převodníků a nafotil jejich průběhy z obrazovky osciloskopu. Měřil jsem je při vzorkovací frekvenci 48kHz. Maximální teoretická frekvence je tedy 24kHz. Měřil jsem při frekvencích 240Hz, 2.4kHz a 24kHz. Zvolil jsem dělitel vzorkovací frekvence, kvůli časové základně osciloskopu, aby průběh nejezdil přes obrazovku a dal se dobře vyfotit. Pomocí programu Baudline jsem generoval sinusový a obdélníkový průběh a také jednotkový impuls. Signál jsem generoval s maximální možnou amplitudou 0dB. Některé delta-sigma převodníky ovšem při maximální úrovni již zkreslovaly, tak jsem provedl u některých převodníků test s nižší úrovní. PCM1794A musel mít úroveň -2dBm bez zkreslení a PCM5102 -4dBm. Pro názornost jsem změřil průběh s FIR i IIR filtrem, aby byl vidět rozdíl.

Průběhy D/A převodníků

Screenshoty Osciloskopu
Vzorkování 48kHz 16bit
Převodník SINUS 240Hz Obdélník 240Hz Impuls 240Hz SINUS 2400Hz Obdélník 2400Hz Impuls 2400Hz SINUS 24000Hz Obdélník 24000Hz Impuls 24000Hz
PCM1702 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
AD1865 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
PCM1704 LPF 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
PCM1794A SHARP 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
WM8740 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
PCM5102 IIR 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
PCM5102 FIR 0dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
PCM5102 IIR -4dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop
PCM5102 FIR -4dB Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop Osciloskop